Odla din odlarglädje

Ja, så stod det i KnivstaNytt i slutet av augusti år 2004.

Det var en inbjudan till en träff den 7 september för alla
trädgårdsintresserade i Knivsta som ville odla sin odlarglädje och anordnades
av Riksförbundet Svensk Trädgård och Studieförbundet Vuxenskolan.


Syftet var att se om det fanns intresse att starta ett lokalt trädgårdssällskap i Knivsta.

Vi var rätt många som kom den kvällen och lyssnade till trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor som inspirerade oss med bildvisning och odlartips och förbundssekreterare Ola Bixo, Riksförbundet Svensk Trädgård, som kåserade om nöjet med en trädgårdsförening.


När frågan ställdes om vi i Knivsta ville ha en egen okalförening så svarade samtliga ja och sju personer anmälde sig att bilda eninterimsstyrelse.

Den 30 september 2004 träffades den blivande interimsstyrelsen och förbundssekreterare Ola Bixo för att bilda föreningen. Vi beslöt att anta namnet Knivstabygdens Trädgårdssällskap.

Interimsstadgar för föreningen upprättades och en styrelse valdes som skulle verka fram till årsmötet i mars 2005. Medlemsavgiften för år 2005 fastställdes till 240 kr.

Den 16 november 2004 hade vi vårt första medlemsmöte. Ett 40-tal personer kom. Interimsstyrelsen presenterade sig, och föreningens syfte och mål lästes upp. En enkät delades ut och på den fick de närvarande rösta för olika förslag på program och skriva ned önskemål och förhoppningar om vad trädgårdssällskapet skulle kunna ordna.

Efter kaffet visade trädgårdsrådgivare Eva Wirén, Riksförbundet Svensk Trädgård, bilder och berättade om hur vi kan hjälpa växterna att klara vintern.

Nu är vi över 100 medlemmar och vi kan säkert bli fler!Kontakta oss

Bli medlem, frågor om aktiviteter, tipsa om aktiviteter eller något annat du funderar på, kontakta Ewa Fogelfors

Ordförande
Irene Mattisson, 072 558 00 68

Övriga styrelseledamöter
Monica Olsen, 0730 391210
Marianne von Seth, 0708 34 57 44
Ewa Fogelfors, 0768 41 49 39, medlemsansvarig
Sylvia Carlsson, 070 32 81 950
Per Thunström, 073 0350767

Ann Gidlund