Bli medlem

I medlemsavgiften ingår 6 nummer per år av
tidningen Hemträdgården.


Intresserad av trädgårdsodling?

Vad är det som gör att fler och fler intresserar sig för
trädgårdsodling? Vad är det som får flera miljoner människor i Sverige att ägna en stor del av sin fritid åt att påta i trädgården, läsa trädgårdsböcker,
besöka växthus  och visningsträdgårdar och ägna flera timmar åt att studera frökataloger?
Svaret är enkelt. Allt som handlar om trädgård är roligt,
stimulerande, spännande, vackert och friskvårdande.

Många väljer att dela intresset med andra och går med i en

trädgårdsförening i anslutning till bostadsorten. Det ge en mängd fördelar.
Förutom gemenskap med likasinnade anordnas kurser, föredrag och resor för att nämna några exempel. Uppskattat är också att få ta del av erfarna medlemmars kunskap och erfarenhet.

Välkommen som medlem i KNIVSTABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP!

Föreningens syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.


Vill du bli medlem?

Medlemsavgift för 2024 är 360 kr.

Kontakta vår medlemsansvarige Ewa Fogelfors,
0768 41 49 39, sms eller telefonkontakt