Categories
Uncategorised

Hemsidan tillbaka

Efter en längre tid av trassel så är hemsidan åter igen tillbaka – i ett lite nytt format. Flera små uppdateringar kommer snart att ske och vi hoppas på att alla stora problem ska vara lösta.

Categories
Verksamhet

15-årsjubileum

Lördagen den 26 oktober firade KNIVSTABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 15 år. Gäst hos oss var då Lise-Lotte Björkman från Riksförbundet Svensk Trädgård. Lise-Lotte är en kunnig och entusiastisk potatiskännare och förmedlade allt som var värt att veta om denna av många älskade knöl. Vår jubileumsdag sammanföll mycket lämpligt med “Potatisens dag”. Under Lise-Lottes föreläsning bjöds på förutom mycket intressanta fakta även på en uppskattad potatisprovning till lite bubbel och chips. Allt avslutades med kaffe och kronans potatiskaka.

Categories
Program

Program 2019 och 2020

Categories
Program

Vad händer i föreningen?

Här berättar vi om aktiviteter föreningen anordnar och annat trädgårdsrelaterat som händer i Knivsta med omnejd!

2019 firar KNIVSTABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 15-årsjubileum! Programmet är under året om möjligt mer varierat och innehållsrikt än vanligt. Lördagen den 26 oktober firar vi särskilt med föreläsning av Lise-Lotte Björkman om vår mest älskade knöl, potatisen (se vårt program).

Att inspireras till nya idéer genom att besöka varandras trädgårdar är något vi har i vårt program, uppskattat och välbesökt!

Har du förslag på en aktivitet kontakta någon av oss i styrelsen!

Categories
Styrelse och kontaktpersoner

Kontakta oss

Bli medlem, frågor om aktiviteter, tipsa om aktiviteter eller något annat du funderar på, kontakta Ewa Fogelfors

Ordförande
Irene Mattisson, 072 5580068

Övriga styrelseledamöter
Majlis Eriksson, 0730 633411
Marianne von Seth, 0708 345744
Ewa Fogelfors, 0768 414939, medlemsansvarig
Sylvia Carlsson, 070 32 81950
Marianne Ahrne, 0720 089795

Categories
Bli medlem

Bli medlem

Intresserad av trädgårdsodling?

Vad är det som gör att fler och fler intresserar sig för
trädgårdsodling? Vad är det som får flera miljoner människor i Sverige att ägna
en stor del av sin fritid åt att påta i trädgården, läsa trädgårdsböcker,
besöka växthus och visningsträdgårdar och ägna flera timmar åt att studera
frökataloger? Svaret är enkelt. Allt som handlar om trädgård är roligt,
stimulerande, spännande, vackert och friskvårdande.

Många väljer att dela intresset med andra och går med i en
trädgårdsförening i anslutning till bostadsorten. Det ge en mängd fördelar.
Förutom gemenskap med likasinnade anordnas kurser, föredrag och resor för att
nämna några exempel. Uppskattat är också att få ta del av erfarna medlemmars
kunskap och erfarenhet.

Välkommen som medlem i KNIVSTABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP!

Föreningens syfte är att under trivsamma former öka vårt
kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom
föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

Vill du bli medlem?

Kontakta vår medlemsansvarige Ewa Fogelfors, 0768 414939, sms eller telefonkontakt

I medlemsavgiften ingår 6 nummer per år av tidningen
Hemträdgården.

Categories
Om oss

Odla din odlarglädje!

Ja, så stod det i KnivstaNytt i slutet av augusti år 2004.

Det var en inbjudan till en träff den 7 september för alla
trädgårdsintresserade i Knivsta som ville odla sin odlarglädje och anordnades
av Riksförbundet Svensk Trädgård och Studieförbundet Vuxenskolan.

Syftet var att se om det fanns intresse att starta ett
lokalt trädgårdssällskap i Knivsta.

Vi var rätt många som kom den kvällen och lyssnade till
trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor som inspirerade oss med bildvisning och
odlartips och förbundssekreterare Ola Bixo, Riksförbundet Svensk Trädgård, som
kåserade om nöjet med en trädgårdsförening.

När frågan ställdes om vi i Knivsta ville ha en egen
lokalförening så svarade samtliga ja och sju personer anmälde sig att bilda en
interimsstyrelse.

Den 30 september 2004 träffades den blivande
interimsstyrelsen och förbundssekreterare Ola Bixo för att bilda föreningen. Vi
beslöt att anta namnet Knivstabygdens Trädgårdssällskap. Interimsstadgar för
föreningen upprättades och en styrelse valdes som skulle verka fram till
årsmötet i mars 2005. Medlemsavgiften för år 2005 fastställdes till 240 kr.

Den 16 november 2004 hade vi vårt första medlemsmöte. Ett
40-tal personer kom. Interimsstyrelsen presenterade sig, och föreningens syfte
och mål lästes upp. En enkät delades ut och på den fick de närvarande rösta för
olika förslag på program och skriva ned önskemål och förhoppningar om vad
trädgårdssällskapet skulle kunna ordna. Efter kaffet visade trädgårdsrådgivare
Eva Wirén, Riksförbundet Svensk Trädgård, bilder och berättade om hur vi kan
hjälpa växterna att klara vintern.

Nu är vi över 100 medlemmar och vi kan säkert bli fler!